Adresy Urzędów

WARSZAWA – SOLIDARNOŚCI

I Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

 

ul. Lindleya 14

02-013 Warszawa

Telefon: (22) 584 61 00

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon:  (22) 440 06 91

 

ZUS I Odział w Warszawie

 

ul. Senatorska 6/8

00-917 Warszawa

Telefon: (22) 538 21 11

 

Urząd Statystyczny w Warszawie

 

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

Telefon: (22) 464 20 00

WARSZAWA – DOMANIEWSKA

Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów

 

ul. Postępu 16A

02-676 Warszawa

Telefon: (22) 502 00 00

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon:  (22) 440 06 91

 

ZUS III Oddział w Warszawie

 

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

Telefon: (22) 623 30 00

 

Urząd Statystyczny w Warszawie

 

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

Telefon: (22) 464 20 00

WARSZAWA – NOWOGRODZKA

III Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

 

ul. Lindleya 14

02-013 Warszawa

Telefon: (22) 584 61 00

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon: (22) 440 06 91

 

ZUS I Odział w Warszawie

 

ul. Senatorska 6/8

00-917 Warszawa

Telefon: (22) 538 21 11

 

Urząd Statystyczny w Warszawie

 

ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa

Telefon: (22) 464 20 00

WROCŁAW

Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto

 

ul. Inowrocławska 4

53-654 Wrocław

Telefon: (71) 786 67 00

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Poznańska 16

53-630 Wrocław

Telefon:  (71) 334 82 20

 

ZUS Oddział we Wrocławiu

 

ul. Pretficza 11

50-930 Wrocław

Telefon: (71) 360 60 00

 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

 

ul. Oławska 31

50-950 Wrocław

Telefon:  (71) 371 63 00

ŁÓDŹ

Urząd Skarbowy Łódź

 

al. Kościuszki 85

90-436 Łódź

Telefon:  (42) 253 06 00

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Pomorska 37

90-203 Łódź,

Telefon:  (42) 664 09 00

 

ZUS I Oddział w Łodzi

 

ul. Zamenhofa 2

90- 431 Łódź

Telefon:  (42) 638 27 90

 

Urząd Statystyczny w Łodzi

 

ul. Suwalska 29

93-176 Łódź

Telefon: (42) 683 91 00

KRAKÓW

Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto

 

ul. Grodzka 65

31-001 Kraków

Telefon: (12) 293 81 00

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Telefon:  (12) 619 50 00

 

ZUS Oddział w Krakowie

 

ul. Pędzichów 27

31-080 Kraków

Telefon:  (12) 424 65 00

 

Urząd Statystyczny w Krakowie

 

Ul. K. Wyki 3

31-223 Kraków

Telefon: (12) 415 60 11

GDAŃSK

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

 

ul. Rzeźnicka 54/56

80-822 Gdańsk

Telefon: (58) 321 23 00

 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku

VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Piekarnicza 10

80-126 Gdańsk

Telefon: (58) 321 37 00

 

ZUS Oddział w Gdańsku

 

ul. Chmielna 27/33

80-748 Gdańsk

Telefon: (58) 307 82 00

 

Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

Ul. Danusi 4

80-434 Gdańsk

Telefon:  (58) 768 31 00

POZNAŃ

Urząd Skarbowy Poznań – Grunwald

 

Ul. Smoluchowskiego 1

60-179 Poznań

Telefon: (61) 664 40 00

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Grochowe Łąki 6

61-752 Poznań

Telefon: (61) 647 37 30

 

ZUS I Oddział w Poznaniu

 

Ul. Dąbrowskiego 12

60-908 Poznań

Telefon: (61) 841 60 00

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu

 

Ul. Dąbrowskiego 79

60-959 Poznań

Telefon: (61) 279 82 00

KATOWICE

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

Telefon:  (32) 604 79 87

 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

 

ul. Żwirki i Wigury 17

40-063 Katowice

Telefon:  (32) 359 72 00

 

ZUS Odział w Katowicach

 

ul. Teatralna 4

40-003 Katowice

Telefon:  (32) 351 15 01

 

Urząd Statystyczny w Katowicach

 

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

Telefon: (32) 779 12 00