PODPISANIE UMOWY W 4 KROKACH

KROK 1 : DOSTARCZENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PODPISANIA UMOWY POPRZEZ E-MAIL, FAX LUB OSOBIŚCIE DO ODDZIAŁU MBIURO

  • Istniejąca działalność gospodarcza – wydruk z CEiDG, potwierdzenie nadania NIP, potwierdzenie nadania REGON, dowód osobisty osoby właściciela
  • Nowo rejestrowana działalność gospodarcza – dowód osobisty osoby właściciela oraz potwierdzenie nadania NIP (w przypadku, gdy firma będzie posiadała taki sam numer NIP)
  • Istniejąca spółka prawa handlowego – aktualny odpis KRS, potwierdzenie nadania NIP, potwierdzenie nadania REGON, dowód osobisty osoby reprezentującej Spółkę
  • Niezarejestrowana spółka prawa handlowego – akt założycielski, dowód osobisty osoby reprezentującej Spółkę
  • Podmiot  zarejestrowany poza granicami Polski – dokumenty rejestrowe z kraju, w którym spółka ma siedzibę, numer VAT oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot
  • Fundacja, stowarzyszenie – akt założycielski, potwierdzenie nadania NIP, potwierdzenie nadania REGON (jeśli podmiot je posiada), dowód osobisty osoby osoby reprezentującej organizację

 

KROK 2: PRZYGOTOWANIE UMOWY PRZEZ ASYSTENTKĘ ORAZ WYSTAWIENIA FAKTURY

 

KROK 3: AUTORYZACJA UMOWY PRZEZ KLIENTA

 

KROK 4: PODPISANIE JEJ W DOWOLNYM ODDZIALE LUB DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ