Jakie możliwości daje mi dostęp do Internetowego Panelu Klienta?

Każdy Klient przy podpisaniu umowy otrzymuje login i hasło do Internetowego Panelu Klienta, dzięki któremu bezpłatnie może sprawdzać zdarzenia dotyczące jego firmy. Są to między innymi informacje o odebranej korespondencji oraz jej skany, płatności, nagrania telefoniczne, wyniki finansowe firmy. Poprzez Interentowy Panel Klienta istnieje również możliwość zlecenia dokumentu do tłumaczenia, zarezerwowania Sali konferencyjnej, skonfigurowania obsługi telefonicznej czy wystawienie faktury w darmowym programie mFaktura. Poprzez Internetowy Panel Klienta generowane są powiadomienia e-mail lub powiadomienia SMS (18gr/sms).