Na jaki okres mogę zawrzeć umowę?

Oferujemy Państwu dwa rodzaje umów – na czas określony oraz na czas nieokreślony. Umowy na czas określony zawierane są na 12 miesięcy i wymagają płatności z góry. W przypadku umów na czas nieokreślony płatność za usługi mBiuro dokonywana jest miesięcznie (faktury wystawiane są każdego pierwszego dnia miesiąca, z 7dniowym terminem płatności). Podpisując umowę na czas nieokreślony, niezależnie od pakietu pobierana jest dodatkowo kaucja w wysokości jednomiesięcznego abonamentu, która zwracana jest po zakończeniu świadczenia usług.