Obsługa firm i spółek

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Zakres obejmuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie umów spółek,
 • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej firmy,
 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
 • bieżąca obsługa spółek – abonamenty,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego; przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • doradztwo prawne związane ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia/zbycia udziałów lub akcji,
 • opracowanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

To może Cię również zainteresować:
Abonamenty
Cennik
Multibiuro wsparcie prawne
Gotowe spółki