Cennik:

Cennik mKsięgowości pozwala samemu określić, jaki pakiet miesięczny chciałbyś opłacać. Oferta określa jedynie pakiety minimalne dla uproszczonej i pełnej księgowości. Płatność za rok z góry oznacza świadczenie usług księgowych przez 12 miesięcy lub do wykorzystania limitu dokumentów (dwunastokrotności limitu miesięcznego, liczonego łącznie za cały okres świadczenia usługi). Wszystkie ceny są wyrażone w kwotach netto.

Pakiet Liczba wpisów KPiR / płatność roczna KPiR / płatność miesięczna Korekta Pełna księgowość / płatność roczna* Pelna księgowość / płatność miesięczna Korekta
mFirma 5 5 169 zł 189 zł 56 zł 399 zł 55 zł
mFirma 10 10 209 zł 229 zł 56 zł 449 zł 539 zł 64 zł
mFirma 30 30 239 zł 269 zł 58 zł 649 zł 64 zł
mFirma 60 60 269 zł 319 zł 58 zł 899 zł 73 zł
mFirma 90 90 ** ** 1079 zł 73 zł
mFirma 120 120 ** ** 1 249 zł 79 zł
mFirma 150 150 ** ** 1 459 zł 79 zł
mFirma 200 200 ** ** 1 879 zł 109 zł
mFirma uśpiona
Oferta Specjalna!
100 zł
Cena wpisu poza pakietem 10 zł
30 zł – dla pakietu mFirma5 pełna księgowość

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.

** Wycena ustalana indywidualnie.

Informacje dodatkowe
10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
10% rabatu dla podmiotów bez VAT
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 249 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

*Rabaty nie sumują się.

 

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu Waga wpisu
Faktury / dokumenty księgowe 1,00
Listy płac 1 + (0,25 x każdy pracownik)
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN 1,50/strona A4
Rozliczenia delegacji 1,00/pozycja
Usługi dodatkowe
Pełnomocnictwo 17 zł
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej 39 zł
Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące 15 zł
Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe 29 zł
Wypełnienie deklaracji PFRON 25 zł
Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca 5 zł za wpis
Sporządzenie delegacji na terenie RP 29 zł
Sporządzenie delegacji zagranicznej 49 zł
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej zgodnie z cennikiemł
Sporządzenie zeznania rocznego od 49 zł
Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1) 9 zł
Sporządzenie sprawozdania do celów GUS Od 199 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia
Wznowienie świadczenia usług 200 zł
Usługa w trybie ekspres +30% ceny podstawowej
Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy) 100% kwoty miesięcznego abonamentu
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty od 10 zł
Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek 5 zł / miesiąc
Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta 500 zł
Rejestracja działalności gospodarczej od 199 zł
Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. 400 zł
Sporządzenie bilansu w trakcie roku 59 zł
Dostęp do modułu wystawiania faktur 15 zł/mc
Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne Od 29 zł
Usługi kadrowo-płacowe
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 59 zł
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej 49 zł
Wypełnienie deklaracji PFRON 50 zł
Sporządzenie korekty listy płac 49 zł
Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy 100% opłaty cennikowej
Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika 49 zł
Pakiet – zatrudnienie pracownika 59 zł/os
Pakiet – wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika 39 zł/os
Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek 59 zł/os (opłata jednorazowa)
Naliczanie PPK 9 zł/os (opłata jednorazowa)
Pakiet – przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej 29 zł
Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł
Wystawienie zaświadczenia o zarobkach 19 zł
Opłaty windykacyjne
Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o. 10 zł
Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o. 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego 15 zł
Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty 30 zł

Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku – ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.

* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT