Cennik:

Cennik mKsięgowości pozwala samemu określić, jaki pakiet miesięczny chciałbyś opłacać. Oferta określa jedynie pakiety minimalne dla uproszczonej i pełnej księgowości. Płatność za rok z góry oznacza świadczenie usług księgowych przez 12 miesięcy lub do wykorzystania limitu dokumentów (dwunastokrotności limitu miesięcznego, liczonego łącznie za cały okres świadczenia usługi). Wszystkie ceny są wyrażone w kwotach netto.

Pakiet Liczba wpisów KPiR / płatność roczna KPiR / płatność miesięczna Pełna księgowość / płatność roczna* Pelna księgowość / płatność miesięczna
mFirma 5 5 180 zł 199 zł 440 zł
mFirma 10 10 230 zł 250 zł 490 zł 580 zł
mFirma 30 30 330 zł 360 zł 690 zł 760 zł
mFirma 60 60 540 zł 600 zł 1030 zł
mFirma 90 90 720 zł 810 zł 1320 zł
mFirma 120 120 ** 1 600 zł
mFirma 150 150 ** 1 890 zł
mFirma 200 200 ** 2 350 zł
mFirma uśpiona
Oferta Specjalna!
119 zł
Cena wpisu poza pakietem 10 zł
30 zł – dla pakietu mFirma5 pełna księgowość
Korekta JPK, VAT 15% wartości pakietu

* Cena za miesiąc przy dokonaniu płatności za rok z góry.

** Wycena ustalana indywidualnie.

Informacje dodatkowe
10% rabatu dla działalności gospodarczych w formie ryczałtu bez VAT
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 329 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.
 

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu Waga wpisu
Faktury / dokumenty księgowe 1,00
Listy płac 1 + (0,25 x każdy pracownik)
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN 1,00/10 pozycji
Rozliczenia delegacji 1,00/pozycja
Usługi dodatkowe
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej 79 zł
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej spółki prawa handlowego mFirma Uśpiona 149 zł/mc
Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące 15 zł
Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe 29 zł
Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca 7 zł za wpis
Sporządzenie delegacji na terenie RP 29 zł
Sporządzenie delegacji zagranicznej 49 zł
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej od 59 zł
Sporządzenie korekty deklaracji VAT-UE 59 zł
Sporządzenie zeznania rocznego od 49 zł
Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1) 9 zł
Sporządzenie sprawozdania do celów GUS Od 199 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia
Wznowienie świadczenia usług 200 zł
Usługa w trybie ekspres (dostarczenie dok. po 20 dniu kalendarzowym) +30% ceny podstawowej
Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy) 100% kwoty miesięcznego abonamentu
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty od 10 zł
Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek 30 zł / miesiąc
Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta 500 zł
Rejestracja działalności gospodarczej od 199 zł
Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. 400 zł
Sporządzenie bilansu w trakcie roku 99 zł
Sporządzenie raportu kasowego 59 zł/10 pozycji
Dostęp do modułu wystawiania faktur 15 zł/mc
Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne Od 29 zł
Konsultacja 70 zł / pół h rozmowy / opracowanie odpowiedzi
Usługi kadrowo-płacowe
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 59 zł
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej 49 zł
Wypełnienie deklaracji PFRON 149 zł
Sporządzenie korekty listy płac 49 zł
Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy 100% opłaty cennikowej
Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika 49 zł
Pakiet – zatrudnienie pracownika 59 zł/os
Pakiet – wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika 39 zł/os
Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek 59 zł/os (opłata jednorazowa)
Naliczanie PPK 9 zł/os (opłata jednorazowa)
Pakiet – przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej 29 zł
Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł
Wystawienie zaświadczenia o zarobkach 19 zł
Opłaty windykacyjne
Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o. 10 zł
Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o. 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego 5 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego 15 zł
Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty 30 zł

Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku – ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.

* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT