Kadry i Płace

Obszar zajmujący się przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami np. osób zatrudnionych na umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ewidencji czasu pracy, sporządzaniem listy płac. Proponowany zakres obługi:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
  • sporządzenie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia do odpowiednich urzędów (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.)
  • rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych
  • rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
  • przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych,
  • reprezentowanie podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych

To może Cię również zainteresować:
Multibiuro 3w1
Gotowe spółki
Rejestracja firmy
Rejestracja spółek