Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli tak zwanej pełnej księgowości to rozwiązanie możliwe dla: osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółka cywilne osób fizycznych, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. Poniżej przedstawiamy zakres obsługi księgowości uproszczonej proponowanej przez mKsięgowość:

  • zdefiniowanie i ustawienie parametrów zleceniodawcy w systemie księgowym zleceniobiorcy
  • analiza dokumentów podstawowych podmiotu
  • przygotowanie aktualizacji NIP-2 oraz wysyłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego
  • przygotowanie aktualizacji do ZUS oraz wysłanie do odpowiedniego oddziału ZUS
  • ujęcie w księgach rachunkowych dokumentów źródłowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • przygotowanie informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat po każdym zamkniętym miesiącu
  • przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzenie i przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT

To może Cię również zainteresować:
Co wyróżnia mKancelarię?
Gotowe spółki
Prowadzenie recepcji
Pakiet Standard