Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wyróżnić można 3 podstawowe formy uproszczonej księgowości: karta podatkowa , ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów Proponowany zakres obługi:

  • zdefiniowanie i ustawienie parametrów zleceniodawcy w systemie księgowym zleceniobiorcy
  • analiza dokumentów podstawowych podmiotu
  • przygotowanie aktualizacji NIP-2 oraz wysyłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego
  • przygotowanie aktualizacji do ZUS oraz wysłanie do odpowiedniego oddziału ZUS
  • ujęcie w księgach podatkowych dokumentów źródłowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • przygotowanie informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat po każdym zamkniętym miesiącu
  • przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzenie i przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT

To może Cię również zainteresować:
Multibiuro wsparcie prawne
Księgowość w Panelu Klienta
Skrytka Pocztowa
mAsystentka