Akty prawne

Akty prawne, z jakimi powinny zapoznać się osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl
  • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 17 poz. 209 z 2001 r.) http://isap.sejm.gov.pl
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z 6 sierpnia 2004 r. z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl