Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy

ZUS – składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy:

  • do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, lecz opłacający składki wyłącznie za siebie
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy, w tym przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

 

Urząd Skarbowy

  • do 20 dnia kolejnego miesiąca lub pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału – zaliczkę na podatek dochodowy
  • do 25 dnia kolejnego miesiąca – rozliczenie podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7