Firmowy rachunek w banku

Rachunek firmowy pozwala trzymać ścisła kontrolę nad budżetem firmy. Poza tym w niektórych sytuacjach, jak na przykład w kontaktach w organami administracji publicznej jest po prostu niezbędny. Do czego firma potrzebuje rachunku bankowego?

Opłata podatków do Urzędu Skarbowego

Jednym z najważniejszych aspektów, do którego firma wykorzysta rachunek bankowy jest konieczność wykonywania regularnych przelewów do Urzędu Skarbowego. Ponadto, jeśli zdarzy się sytuacja, jak np. nadpłata podatku, Urząd Skarbowy zwraca pieniądze przelewem, na rachunek bankowy.

Składki ZUS

Sytuacja prezentuje się podobnie, jeśli chodzi o opłacanie składek ZUS. Przedsiębiorcy mają obowiązek korzystać z bankowych dokumentów płatniczych według ustawowo określonych wzorów. Obowiązkiem jest opłacanie składek w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem banku – wyjątkiem są mikro przedsiębiorcy, którzy wspomniane należności mogą regulować w gotówce. Jednak konto firmowe pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i usprawnić ten proces.

Przyjmowanie płatności

Na konto  firmy wpływają również pieniądze ze sprzedaży produktów, czy za świadczone usługi. Rachunek bankowy ułatwia ewidencję wpłat i pozwala kontrolować stan płatności. Jest to duże ułatwienie dla księgowości. Ponadto rozliczenie pomiędzy firmami musi przebiegać w formie bezgotówkowej jeśli wysokość miesięcznych transakcji przekracza 15 tys. euro.

Zapłata dostawcom i kontrahentom

Transakcje pomiędzy firmami muszą być rozliczane przelewami na konto bankowe. Dlatego, aby opłacić faktury firma zobowiązana jest wykorzystać bank. Aby usprawnić płatności do tych samych odbiorców, dostępne są szablony płatności lub skorzystać z polecenia zapłaty.

Korzyści przy staraniach o kredyt

Historia transakcji na rachunku firmowym może ułatwić uzyskanie kredytu na rozwój firmy. Jeśli firma jest  stałym klientem banku, formalności w celu uzyskania kredytu są znacznie uproszczone. Bank ma ułatwiony dostęp do  historii finansowej, co zwalnia Cię z obowiązku dostarczania wielu dokumentów.

Opłaty

Również miesięczne, stałe opłaty mogą być regulowane szybciej, posiadając konto bankowe. Wystarczy, że w systemie bankowości internetowej sporządzony zostanie szablon przelewu za wynajem lokalu, za prąd, czy inne media.

Dostęp do produktów finansowych

Poza tym, za pośrednictwem bankowości internetowej możliwy jest szybszy dostęp do krótko- i długoterminowych lokat, ubezpieczeń, czy innych produktów finansowych, które firma może zakupić nie ruszając się sprzed komputera, jeśli posiada konto firmowe z dostępem przez internet.