Wymagane dokumenty

III  UMIEŚCIC PLIKI Z WZORAMI? Ten punkt na razie pomijamy  
  • Urząd Skarbowy
VAT-R,VAT-7,VAT-7K ,PIT-5 ,PIT-5L,PIT-11/8
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS-DRA,ZUS-ZUA ,ZUS-ZZA ,ZUS-ZFA ,ZUS-ZIPA,ZUS-ZIUA ,ZUS-ZCNA
  • Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownikami
Umowa o pracę, Umowa o pracę na czas zastępstwa, Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP, Oświadczenie o przelewaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy ,Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków Wypowiedzenie umowy o pracę, Świadectwo pracy ,Umowa zlecenie ,Umowa o dzieło, Rachunek do umowy o dzieło
  • Pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo ogólne, Pełnomocnictwo administracyjne, Pełnomocnictwo procesowe, Pełnomocnictwo sądowe ogólne , Odwołanie pełnomocnictwa.